home


contact
home
De race
5km
10 km
21km
Businessrun
wandeltocht
A4 kidsrun
Uitslagen
Achtergrond
Parcours
Programma
Loopshirt
Bereikbaarheid
Faciliteiten
Toeschouwers
Algemene voorwaarden
sponsoren
sponsoren
Onze sponsoren
A4
Goede doel
nieuws en media
Nieuws
Pers
Foto's
contact

Volg ons:

100% NON-proffit

De A4Run is een evenement dat ontstaan is vanuit het Roparun-team Stonemountainrunners. De organisatie heeft totaal geen winstbelang, waarbij de volledige opbrengst van het evenement naar enkele goede doelen zal gaan.


De organisatie heeft gekozen om naast de Roparun ook enkele regionale goede doelen te selecteren die dichtbij de gemeenschap staan. Deze goede doelen zijn ‘Tante Louise’ en de ‘Voedselbank’. Deze goede doelen sluiten perfect aan bij het sportieve karakter van het evenement en het centrale thema van ‘verbinden’.


Lees hieronder meer waarom deze goede doelen zo enorm belangrijk zijn.


  

Roparun

De A4run wordt georganiseerd door de Stichting Stonemountain Runners. Een team van jonge enthousiaste mensen dat zich sinds 2012 inzet voor de Roparun. Met de A4run willen we ons inzetten voor meerdere goede doelen.


De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.


Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. De afgelopen twintig edities van de Roparun is al meer dan vijfenveertig miljoen euro opgehaald voor zorg aan mensen met kanker.Voor meer informatie kunt u terecht op : www.roparun.nl of kijk op www.stonemountainrunners.nl

  

Tante Louise

TanteLouise-Vivensis wil dat ouderen op een waardige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kunnen behouden. Zelfstandig thuis, zo nodig met ondersteuning en zorg, maar soms ook wonend in een gastvrije beschermde omgeving. De bewoners van afdeling Hilstede in de Steenbergse locatie van tanteLouise-Vivensis, De Lindenburgh, wonen vanwege hun aandoening in een gastvrije beschermde omgeving. Het merendeel van de bewoners bevindt zich namelijk in het laatste stadium van dementie, waarbij er nog niet of nauwelijks contact te krijgen is. Heel af en toe krijgt de verzorgende nog een glimp te zien van wie de persoon ooit was.

Emoties zijn bij de bewoners moeilijk waar te nemen en bij het praten gaat het niet meer zozeer om wat je zegt, maar vooral om hoe je het zegt. De toon, de klank en het volume moeten zacht, koesterend en rustgevend zijn. Ook muziek, klank, geur, warmte en andere zintuigelijke prikkels blijven manieren om te bereiken. Snoezelen is een techniek die uitermate geschikt is om op deze manier contact te leggen. Hiermee worden de eerst ontstane voornaamste zintuigen zoals het ruiken, het gehoor, gezicht, de reuk, smaak en tast geactiveerd waarbij de innerlijke leefwereld van de oudere centraal staat.

Met het ingezamelde geld van de A4run wordt snoezelmateriaal aangeschaft voor de dementerende bewoners van De Lindenburgh. Met dit materiaal kunnen de verzorgenden inspelen op de behoeftes van de bewoner. De ene bewoner heeft namelijk baat bij een snoezelbad, de ander weer aan muziek. Of er wordt in groepsverband gewerkt aan een rustige kamer, met geuren, speciale lichtdia’s en bijpassende muziek. Hiermee kan tanteLouise-Vivensis leven toevoegen aan de dagen van de bewoners, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. 

  

Voedselbank

Goed Ontmoet eerste hulp bij levensbehoeften


Ruim zeven jaar is voedselbank Goed Ontmoet in onze regio actief en voorziet dankzij de medewerking van ruim 110 vrijwilligers wekelijks ca 650 gezinnen in West-Brabant en Tholen van gratis voedsel.  Het betreft echt noodhulp en de voorwaarden om er voor in aanmerking te komen zijn streng.  Goed Ontmoet werkt daarbij volgens de richtlijnen van de landelijke vereniging van voedselbanken. Om deze noodhulp te kunnen geven is Goed Ontmoet allereerst afhankelijk van gulle gevers van etenswaren, onze leveranciers (supermarkten, bakkers, telers, boeren,  importeurs, conservenfabrieken, zuivelindustrie enz.).

Logisch dat transport en opslag een belangrijk deel uitmaken van de activiteiten. In het centrale magazijn worden levensmiddelen eventueel gekoeld of bevroren opgeslagen en van daaruit naar 6 uitgiftepunten gedistribueerd.

Dat alles kost geld (huur, energielasten, verzekeringen, busjes, onderhoud enz. enz.). De benodigde financiƫle middelen moeten worden bij elkaar gehaald door het benaderen van allerlei instanties, organisaties, instellingen , bedrijven en particulieren om Goed Ontmoet te sponsoren.


Het is en blijft telkens een hele klus om alle benodigde gelden jaarlijks bij elkaar te krijgen. (ca. 95000 euro!)

Goed Ontmoet is dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren. Goed Ontmoet verzorgt ook graag lezingen of anderszins informatie over  de voedselbank. Daartoe kan men altijd contact opnemen met voorzitter Wim van Overveld (06-23605166).

Alle informatie over Goed Ontmoet is eveneens terug te vinden op www.goedontmoet.com


Help ons helpen!